- o spoločnosti | referencie | fotogaléria | ponuka | kontakt -

O SPOLOČNOSTI


Predmetom podnikateľskej činnosti od roku 2001 predstavujú najmä reklamné a propagačné služby, reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti špecializovaná na novú atraktívnejšiu a lákavú formu promotion - živú reklamu. Živá reklama, v našom profesionálnom prevedení (ozvučenie, osvetlenie, pútače, moderné a lákavé kostýmy a pod.) predstavuje nápaditú a netradičnú formu zameranú na modifikáciu spotrebiteľského správania zákazníkov, kde našim cielom je získať pre Vás nielen potencionálneho zákazníka, ale udržať ho a urobiť pre to všetko, aby aj v budúcnosti využíval Vaše služby a nakupoval ponúkané výrobky.


Nie sme firma, ktorá v oblasti reklamy, t.j. živej reklamy je začiatoeník, pretože naše akcie sú dokonale pripravované, štýlové, prepracované, profesionálne prevedené a v neposlednej rade i úspešné nielen v očiach zákazníkov. Na túto formu podpory predaja vybraných výrobkov spoločnosti zákazníci veľmi priaznivo reagujú, urgujú ho, teda ovplyvňujeme spotrebiteľské správanie zákazníka určitým požadovaným smerom, získavame nových potencionálnych zákazníkov a v neposlednom rade sa zvyšuje kúpyschopnosť podporovaného výrobku a celkovej tržby i obrat spoločnosti.

© 2008 Petra Čavojská Reklamná Agentúra

Petra cavojaska